Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Saknar du svar på någon fråga?

Kontakta oss på 0206 90191.

Vanliga frågor

 

Ansökning och beviljande av lån

Du kan ansöka om Halino lån via våra nätsidor eller genom att ringa vår kundservice. Du når kundservicen per telefon på nummer (09) 0206 901 91. Kundservicen betjänar vardagar kl. 08-16.

Du kan ansöka om Halino lån om du är över 22 år gammal och har antingen regelbundna löne- eller pensionsinkomster. Du får inte heller ha anteckningar om betalningsstörning, du måste vara fast bosatt i Finland och du måste ha en offentlig telefonanslutning. Beviljande av lån baserar sig alltid på en övergripande uppskattning av kreditvärdighet. Läs mer om Halino lån.

Du betalar endast räntekostnader eftersom Halino lånet har inga merkostnader såsom öppningsavgift eller aviseringsavgifter. Årsränta beror på lånesumman och är för tillfället 16,80%, 19,20% eller 26,40% (effektivränta 18,16% – 29,84%). Specificeringen av kostnaderna hittar du här.

Du kan ansöka om 500 – 8000 euro Halino lån. Den slutliga lånesumman som beviljas dig får du veta då du skriver under ditt låneavtal.

Halino lån är ett annuitetslån, vilket betyder att du betalar samma summa varje månad. Genom att använda låneräknaren, som du hittar i övre kanten på varje sida, kan du kolla den riktgivande månadsraten. Den exakta månadsraten kommer fram i din första räkning. Pröva på låneräknaren här.

Halino lån beviljas med en återbetalningstid mellan 1 och 8 år. Dock kan du alltid amortera ditt lån i snabbare takt utan merkostnader.

Pengarna betalas ut till ditt personliga bankkonto ifall vi har mottagit ditt kontonummer. I annat fall betalas pengarna ut med penningförsändelse.

När du ansöker online, får du ett preliminärt svar direkt på webbsidan. Ifall din ansökan godkänns i den slutliga behandlingen, överförs lånesumman till ditt konto inom 1 – 3 bankdagar. Om beslutet är nekande, skickar vi dig ett meddelande via e-post eller brev.

Nej, det behöver du inte. Halino är ett lån utan säkerhet och du behöver inte heller borgen för att få Halino lån.

Nej, det behöver du i regel inte. För att fylla i låneansökan behöver du vanligtvis inte lämna in några bilagor. Ifall vi behöver ytterligare information, kontaktar vi dig.

Innan du lämnar ifrån dig personuppgifter på internet bör du säkerställa att din anslutning är säkrad. På halino.fi använder vi oss av HTTPS-anslutning, vilket innebär att anslutningen till våra system är krypterad och ingen utomstående kan se vilka uppgifter du skickar och mottar. Det gröna adressfältet med ett låst hänglås i din webbläsare indikerar den säkra anslutningen. Du kan klicka på hänglåset för att säkerställa certifikatets äkthet.

En person kan ha bara ett Halino lån åt gången. Du kan ändå ansöka om utökning av ditt lån genom att fylla i den vanliga låneansökan på våra webbsidor eller genom att ringa vår kundservice.

Under förutsättning att inbetalningar sker enligt lånevillkoren finns möjlighet till utökning av ditt lån upp till 8000 euro. Ta i beaktande att du tidigast kan utöka ditt lån 6 månader efter din senast behandlade låneansökan. Du kan ansöka om utökning av ditt lån genom att fylla i den vanliga låneansökan på våra webbsidor eller genom att ringa vår kundservice.

Nej, det kan du inte göra. Lånet beviljas endast till eget personligt bruk och du måste alltid använda dina egna personuppgifter när du ansöker om lån.

Låneskydd är en försäkring som ersätter den avtalsenliga månatliga summan, för vilken försäkringen har tecknats. Ersättning betalas högst i 12 månader. Information om Låneskydd är för tillfället endast tillgänglig på finska. Läs mer om Låneskydd här.

Du kan alltid återkalla din låneansökan inom 14 dagar utan merkostnader. Mer information om att återkalla ansökan får du från vår kundservice och från de allmänna villkoren för Halino lånet.

Återbetalning av lån och fakturering

Du får fakturan hem med posten omkring den 15:e varje månad.

Förfallodag är alltid den 1. i varje månad. Ta i beaktande att helgdagar kan orsaka fördröjning i betalningen.

Du kan betala månadsraten genom att använda betalningsuppgifterna i förra månadens faktura, eftersom dina betalningsuppgifter är alltid desamma. Du kan också kontakta vår kundservice, antingen via e-post eller per telefon, och vi skickar betalningsuppgifterna till dig via sms.

Tyvärr är det för tillfället inte möjligt för kunder att se sina låneuppgifter på våra webbsidor. Ifall du använder e-faktura, kan du se fakturan i pdf-format i din egen nätbank. Du kan också kontakta vår kundservice per telefon för att fråga om situationen med ditt lån.

Kreditbeloppet finns alltid i din månatliga faktura. Ifall du använder e-faktura, kan du se fakturan i pdf-format i din egen nätbank. Dessutom kan vi berätta noggrannare om situationen med ditt lån, om du ringer vår kundservice.

Kontakta vår kundservice för att få överbetalningen tillbaka. Du når vår kundservice både per telefon på nummer (09) 0206 901 91 och via e-post info@halino.fi. Kundservicen betjänar vardagar kl. 08-16.

Nej, du kan utan kostnader lösa lånet helt eller delvis när du själv vill.

Efter fyra korrekt gjorda inbetalningar finns det möjlighet att utnyttja en betalningsfri månad maximalt två gånger per kalenderår. Du ser på din faktura när du kan använda dig av en betalningsfri månad. När du utnyttjar en betalningsfri månad, läggs räntan för perioden till kapitalskulden och återbetalningstiden för lånet förlängs.

Fakturan kan skickas till en annan adress än den som finns i befolkningsregistret. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Vårt kontonummer är: IBAN: FI4380001070671731, BIC: DABAFIHH. Kom ihåg att använda ditt personliga referensnummer.

Ja, det är möjligt att få fakturorna som e-fakturor. Logga in i din nätbank och beställ TF Bank AB:s e-faktura. När du beställer e-fakturan, behöver du lånets kontonummer som du hittar på din senaste faktura.

Om din betalning kommer för sent, påförs lånet en påminnelseavgift som för närvarande är 5 euro. Påminnelseavgiften påförs även då du betalar in en summa som är lägre än månadsraten.

Vi skickar inte någon separat bekräftelse på inbetalningen, utan betalningen syns först på din nästa faktura.

Ring genast vår kundservice så att vi kan söka en lösning på din situation. Du når kundservicen per telefon på nummer (09) 0206 901 91. Kundservicen betjänar vardagar kl. 08-16.

I enlighet med våra lånevillkor har vi enligt kreditupplysningslagen rätt till att anmäla försummelse av betalning till kreditupplysningsregistret. Läs mer om våra lånevillkor här.

Allmänt

Som kreditgivare för Halino lånet fungerar TB Bank AB, filial i Finland. Bankens huvudkontor ligger i Borås, Sverige och har varit verksam sedan 1987. Läs mer om kreditgivaren.

Vi ber dig anmäla vår kundservice om adressförändring, antingen per telefon eller via e-post. Du når kundservicen både per telefon på nummer (09) 0206 901 91 och via e-post info@halino.fi. Kundservicen betjänar vardagar kl. 08-16.

Du kan försätta dig ett frivilligt låneförbud d.v.s. ett kreditgivningsförbud. Då beviljar vi dig inte lån när du ansöker om det. Du kan ansöka om låneförbud genom att kontakta vår kundservice antingen via e-post eller per telefon. Vi skickar dig en blankett om låneförbud med posten och efter att du har fyllt i blanketten och skickat den tillbaka till oss, kan vi försätta dig låneförbudet.

Gör en polisanmälan och kontakta genast vår kundservice. Vi kan stoppa faktureringen efter att du har skickat oss en kopia av den officiella undersökningsanmälan som du fått av polisen.

Kontakta vår kundservice så uppdaterar vi dina personuppgifter. Kundservicen betjänar på nummer (09) 0206 901 91.

Kontakta vår kundservice så uppdaterar vi dina personuppgifter. Kundservicen betjänar på nummer (09) 0206 901 91.

Du når vår kundservice både per telefon på nummer (09) 0206 901 91 och via e-post info@halino.fi. Kundservicen betjänar vardagar kl. 08-16.

Nej, vår kundservice är inte avgiftsbelagd. Du betalar endast den normala lokalnätsavgiften enligt din telefonanslutning.

Det är gratis att gå med i partnersamarbetet och det är en bra chans att tjäna pengar. Läs mer om partnersamarbetet.

Ja, det gör vi. Du hittar Halinos Facebook-sida via denna länk.